Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
   1. Comisia CEAC
  2. Comisia de achizitii publice
  3. Comisia de actiune comunitara SNAC
  4. Comisia de actualizare PAS
  5. Comisia de angajare si promovare in functie a personalului
  6. Comisia de curriculum
  7. Comisia de echivalare
  8. Comisia de etica
  9. Comisia de integritate
  10. Comisia de interventie pentru salvarea utilizatorilor, evacuarea bunurilor si stingerea incendiilor
  11. Comisia de intocmire a orarului
  12. Comisia de inventariere
  13. Comisia de orientare scolara si profesionala
  14. Comisia de receptie a materialelor si lucrarilor/bunurilor de reparatii
  15. Comisia dirigintilor
  16. Comisia paritara
  17. Comisia pentru BANI DE LICEU
  18. Comisia pentru bursa profesională
  19. Comisia pentru combaterea absenteismului si reducerea abandonului scolar
  20. Comisia pentru imaginea scolii
  21. Comisia pentru licitatii/inchirierea spatiilor
  22. Comisia pentru manuale
  23. Comisia pentru perfectionare si formare continua
  24. Comisia pentru prevenire si eliminare violentei
  25. Comisia pentru programe si proiecte educative
  26. Comisia pentru ritmicitatea notarii
  27. Comisia pentru verificarea documentelor scolare
  28. Comisia pentru verificarea si evaluarea controlului intern
  29. Comisia SIIIR
  30. Comisie monitorizare olimpiade si concursuri scolare
  31. Comitetul deSecuritate si Sanatate in Munca
  32. CSCIM

 

Noutăți 
 


Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com