Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
  1. Comisia CEAC
 2. Comisia de achizitii publice
 3. Comisia de actiune comunitara SNAC
 4. Comisia de actualizare PAS
 5. Comisia de angajare si promovare in functie a personalului
 6. Comisia de curriculum
 7. Comisia de echivalare
 8. Comisia de etica
 9. Comisia de integritate
 10. Comisia de interventie pentru salvarea utilizatorilor, evacuarea bunurilor si stingerea incendiilor
 11. Comisia de intocmire a orarului
 12. Comisia de inventariere
 13. Comisia de orientare scolara si profesionala
 14. Comisia de receptie a materialelor si lucrarilor/bunurilor de reparatii
 15. Comisia dirigintilor
 16. Comisia paritara
 17. Comisia pentru BANI DE LICEU
 18. Comisia pentru bursa profesională
 19. Comisia pentru combaterea absenteismului si reducerea abandonului scolar
 20. Comisia pentru imaginea scolii
 21. Comisia pentru licitatii/inchirierea spatiilor
 22. Comisia pentru manuale
 23. Comisia pentru perfectionare si formare continua
 24. Comisia pentru prevenire si eliminare violentei
 25. Comisia pentru programe si proiecte educative
 26. Comisia pentru ritmicitatea notarii
 27. Comisia pentru verificarea documentelor scolare
 28. Comisia pentru verificarea si evaluarea controlului intern
 29. Comisia SIIIR
 30. Comisie monitorizare olimpiade si concursuri scolare
 31. Comitetul deSecuritate si Sanatate in Munca
 32. CSCIM

 

Noutăți 
 Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com