Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

   Despre noi      Prezentare

        În anul 1949 , la Iași, se înfiinţează prima Școală Medie Tehnică Energetică din Moldova , de către Ministerul Energiei Electrice și Electrotehnicii. În anul 1955 se desfiinţează Școala Medie Tehnică de Electroenergetică, pregătirea în acest domeniu realizându-se  doar în cadrul profilului construcţii civile. 

      Grupul Școlar Energetic a fost înfiinţat în anul 1965,  cu sediul în B-dul Socola, Nr. 188-190 Iași, ca un continuator al Școlii Medii Tehnice Energetice, sub titulatura de Grup Școlar Energetic, printr-o Hotărâre de Guvern, cu nivel de pregătire profesională - profil electric; meseria electrician. Cuprindea școala profesională, școala de maiștri și școala tehnică postliceală.  

      În 1966 s-a  înfiinţat și Liceul Industrial Energetic  Iași, la început  avea patru clase, două la învăţământ zi și două la forma de învăţământ seral , cu specializările  electroenergetică și mecano-energetică. Cele două școli aveau conduceri separate, deși funcţionau în același sediu.  În anul 1972 au fost comasate sub o conducere unică, preluând denumirea  de Grup Școlar Energetic Iași . 

     În zona Moldovei, Grupul Școlar Energetic a fost singura unitate școlară care furniza forţa de muncă în domeniul energetic. 

    În perioada 1977-1992,  școala a purtat denumirea de Liceul Industrial Nr. 2, iar între anii 1992-2000 a revenit la vechea  denumire de Grup Școlar Energetic Iași.

     Începând cu 1 septembrie 2000, Grupul Școlar Energetic și-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”. Profilul energetic (profil stabilit iniţial) a fost menţinut de la înfiinţare până în prezent, alături de specializări în acord cu cerinţele pieţei muncii. Elevii noștri sunt pregătiţi  în specializările energetic, mecanic, electric și  mecatronică, electromecanic auto.

      De la 1 septembrie 2018 școala şi-a schimbat denumirea în Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”.

         

Noutăți 
 
 
 


  

 
 

 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com