Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

 
 
Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”

Aria curriculară „Om și societate”

Aria curriculară „Tehnologii”
 
 
 
 
 
 
 
Noutăți 
  

 
 

 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com