Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

Ø Domeniul ELECTRIC

vtehnician în instalații electrice – nivel IV

vtehnician metrolog – nivel IV

vtehnician electrician electronist auto – nivel IV

vtehnician electrotehnist – nivel IV

velectrician exploatare joasă tensiune – nivel III

velectrician aparate și echipamente electrice și energetice – nivel III

velectrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice – nivel III

ØDomeniul ELECTROMECANIC

vtehnician electromecanic – nivel IV

velectromecanic centrale electrice – nivel III

velectromecanic utilaje și instalații industriale – nivel III

Ø Domeniul ELECTRONICĂ și AUTOMATIZĂRI

vtehnician operator tehnică de calcul – nivel IV

 

Ø Domeniul MECANIC

vtehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică – nivel IV

vmecanic auto – nivel III

Ø Domeniul ENERGETIC

vmaistru electrician centrale, stații și rețele electrice – nivel V

 

Noutăți 
 Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com