Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

 
Secretar șef: Ionescu Dana

        Secretar: Botez Florentina
 
        Operator date: Sîrghi Ioana

Telefon: 0232 430325  
 
Fax: 0232 233682 
Noutăți 
 Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com