Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 


R.A.E.I. 2022-2023

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

Documente CEAC 2017-2018

Raport anual de evaluare a calitatii educatiei 2016-2017

          Raport anual de evaluare a calitatii educatiei -2014-2015

          Raport anual de evaluare interna a calitatii educatiei - 2013/2014

          Raport anual de evaluare interna a calitatii educatiei - 2012/2013

          Raport anual de evaluare interna a calitatii educatiei - 2010/2011

          Raport anual de evaluare interna a calitatii educatiei - 2009/2010

          Raport anual de evaluare interna a calitatii educatiei - 2008/2009


MESAJ

MOTTO :”Invăţ să fac totul bine de prima dată”

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii are un rol esenţial in implementarea SMC in unitatea de invăţămant prin implicarea tuturor factorilor educaţionali, in vederea realizării in mod real , nu doar declarat, a obiectivelor de calitate propuse

MISIUNE:

  • Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
  • Propune o strategie de imbunătăţire a calităţii in unitatea de invăţămant;
  • Implementează SMC

Declaratia de politica privind calitatea in
Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iasi

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” isi asuma misiunea de a pregati cu precadere specialisti in domeniul electric si electromecanic, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice , tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a se integra in procesele tehnico-economice si social-culturale ale societatii romanesti si ale lumii contemporane. Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economica si sociala a Romaniei oferind educatie si pregatire profesionala de calitate clientilor nostril (elevi si societate).

Prima grija si responsabilitate a fiecarui salariat al Colegiului Tehnic “D. Leonida”, incepand cu conducerea acestuia, este calitatea procesului de invatamant si a proceselor conexe acestuia in concordanta cu principiile Managementului Calitatii

Standardele de pregatire a fortei de munca care reprezinta domeniul prioritar al formarii din scoala, implica un nivel ridicat de tehnicitate, un bagaj mare de cunostinte generale si un comportament social adecvat. Pregatirea elevilor impune o strategie superioara, o conlucrare foarte buna a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiar (agenti economici sau universitati), si nu in ultimul rand o dotare corespunzatoare. Centrat pe stabilirea unui echilibru intre cerere si oferta educationala, parteneriatul dintre scoala si agentii economici are un impact semnificativ, din perspective dezvoltarii personale si a insertiei socio-profesionale a viitorilor absolventi.

Managerii Colegiului Tehnic “D. Leonida” vor depune toate eforturile pentru implementarea cu succes si mentinerea unui Sistem al Managementului Calitatii, pentru realizarea unui invatamant la nivelul asteptarilor, conform traditiilor scolii.

Pentru aceasta:

  • ne vom asigura ca necesitatile si cerintele clientilor nostri sunt definite si ca ele sunt in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca;
  • vom pregati absolventi capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, cu sanse reale in competitia de pe piata muncii si care sa le asigure o educatie completa cu avantaje pe termen lung;
  • vom asigura in unitatea noastra de invatamant un climat de munca bazat pe responsabilitate si respect reciproc, pentru ca fiecare participant la process sa isi valorifice la maxim potentialul profesional si intelectual
  • vom incuraja implicarea intregului personal al scolii in cunoasterea, intelegerea si imbunatatirea intregului proces de educatie si formare profesionala a elevilor nostri;
  • vom asigura flexibilitatea programelor de formare oferite de catre scoala pentu a ne putea adapta cerintelor pietii muncii aflata in continua schimbare si globalizare, la care prin diversificarea relatiilor de parteneriat ne vom racorda si alinia permanent ca strategie a formarii
  • vom asigura cresterea performantelor procesului de invatamant prin activitatea de cercetare, prin implicarea specialistilor scolii intr-o gama cat mai mare de activitati de nivel judetean, national si prin formare interna, in concordanta cu nevoile scolii şi in concordanta cu nevoile si asteptarile comunitatii, prin implicare atat a corpului profesoral cat si a elevilor
  • vom utiliza tehnologia informationala, ca suport al imbunatatirii continue a calitatii procesului de invatamant, la toate nivelele de organizare si de catre toti factorii implicati

Director,
Prof.dr. ing. Burlibașa Carmen

Noutăți 
 
 
 


  

 
 

 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com