Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

 

Liceu- clasa a IX-a , zi

- tehnician în instalații electrice

- tehnician electrician electronist auto

- tehnician electromecanic
 
- tehnician mecatronist

Liceu- clasa a XI-a , seral

- tehnician mecatronist

- tehnician electrotehnist

Învățământ profesional DUAL 

- electrician exploatare joasă tensiune

Școala profesională:

- Electrician auto

- Mecanic auto

Școala de maiștri

Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice

Noutăți 
  

 
 

 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com