Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

 


Liceu- clasa a IX-a , zi

- tehnician în instalații electrice

- tehnician electromecanic

- tehnician metrolog

Liceu- clasa a IX-a , seral

- tehnician operator tehnică de calcul

Liceu- clasa a XI-a , seral

- tehnician în instalații electrice

- tehnician electrotehnist

Școala profesională:

- electrician exploatare joasă tensiune

- electrician aparate și echipamente electrice și energetice

-mecanic auto

- electromecanic centrale electrice

- electromecanic utilaje și instalații industriale

Școala de maiștri

Maistru electrician centrale,

stații și rețele electrice

Noutăți
 
 

Proiect ERASMUS+2018


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com