Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 

 


Liceu- clasa a IX-a , zi

- tehnician în instalații electrice

- tehnician electrician electronist auto

- tehnician electromecanic

Liceu- clasa a IX-a , seral

- Tehnician mecatronist

Liceu- clasa a XI-a , seral

- tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică

Școala profesională:

- Electrician exploatare joasă tensiune

- Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice

      - Electromecanic centrale electrice

- Electromecanic utilaje și instalații industriale

- Mecanic auto

Școala de maiștri

Maistru electrician centrale,

stații și rețele electrice

Noutăți 
 Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com