Colegiul Tehnic
 "Dimitrie Leonida"Iasi
Noi luminam viitorul!
Utile
 
 
 
 


Misiunea Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida“ Iasi este de a consolida rolul scolii ca principala institutie de educatie si învatamânt,ca centru de resurse educationale pentru comunitate, de a asigura o educatie de calitate europeana, de a forma elevii ca viitori cetateni, activi si creativi, capabili sa se integreze pe piata muncii si într-o societate dinamica, de tip european.

Viziunea Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida“ Iasi asupra sistemului de învatamânt valorifica traditiile scolii iesene si presupune, o deschidere spre modele europene viabile, asigurându-se astfel convergenta sistemelor si recunoasterea calificarilor sicompetentelor dobândite de absolventii nostri. Accentul în educatie se deplaseazatot mai mult spre dimensiunea aplicativa, creativa, practica a cunostintelordobândite, spre calitate si eficienta. Scoala se doreste un garant alcalitatii procesului de învatamânt, având un rol important în reglarea sistemuluieducational si în asigurarea relationarii unitatii de învatamânt cu celelalte institutii deconcentrate ale statului, cu autoritatile judetene si zonale, cu întreaga comunitate.

Tintele strategice ale Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” pentru perioada 2016 – 2017

1. Dezvoltarea resurselor umane pentru utilizarea si valorificarea noilor strategii de informare, formare si comunicare intr-o societate dinamica, de tip european prin valorificarea competentelor acestora in managementul didactic si educational in vederea cresterii rolului Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” in comunitate.

2. Promovarea unei oferte educationale diversificate si centrate pe nevoile si interesele elevilor, parintilor, ale comunitatii si pe cerintele fortei de munca la nivel local, european si global pentru a facilita insertia socio-profesionala a absolventilor.

3. Dezvoltarea si intarirea parteneriatuluiscoala-elevi-parinti-comunitate prin motivarea participarii la viata scolii, implicarea, integrarea opiniilor si stimularea initiativei partenerilor socio-economici in vederea sprijinirii scolii pentru asigurarea unei educatii de calitate, eficiente si egale.

4. Promovarea valorilor culturale si sociale pentru formarea elevilor ca viitori cetateni activi si creativi intr-o societate a dialogului, nondiscriminarii si acceptarii.

5. Atragerea de noi finantari pentru o mai buna dezvoltare a bazei materiale si implicarea grupurilor de interes in proiectarea si implementarea unui program de autofinantare si de monitorizare a cheltuielilor extrabugetare.

 
Noutăți
 
Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi  - Adresa: Bld. Socola, Nr. 188-190, Iasi 
 
Telefon / Fax : 0232 430325  / 0232 233682  - E-mail: dleonida_is@yahoo.com